Djævelens Advokat spørger Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift: Hvordan tolker du dommedag?

Hvad vil det sige, at Jesus engang kommer tilbage for at dømme levende og døde?

Det har sin rod i troen på, at Gud er verdens skaber, at verden og livet har værdi i sig selv, og at mennesket er skabt i Guds billede med fantasi, følelse, forstand og sprog, så vi kan tage et medansvar for den verden, vi er en del af, og de mennesker, vi lever sammen med.

Det udfoldede Jesus i ord og handling. Du skal elske Gud og din næste som dig selv. Det er målestokken for vores liv. Livet er ikke en tilfældighed, men i tid og evighed Guds, og den Gud, som har skabt verden og os i den, vil med Jesus som nådig dommer også fuldende den.

Hører det fortiden til at tro på dommedag som en stor, kosmisk omvæltning?

Vi er på en katastrofekurs. Den måde klodens 7,5 milliarder mennesker – og specielt os i den rige, vestlige verden – forbruger og forurener på, truer livet på jorden. De store omvæltninger er i gang:

Masseudryddelse af dyrearter, menneskeskabte klimaforandringer og livstruende forurening. Det bliver vi nødt til at se i øjnene, og vi bliver nødt til at ændre kurs, hvis vores børn og børnebørn og mennesker i andre dele af verden skal have en mulighed for at leve et godt liv.

Samtidig tror vi som kristne på, at verden ikke kun er i vores skrøbelige hænder, men at Gud bærer med. Det kan give os håb og mod til at tage fat, uanset hvor truende fremtiden tegner sig.

Frygt ikke – det ender godt

Hvis dommedag er hver dag og gælder min eksistens – er det så ikke bare en slags livsfilosofi?

Dommedag kan ikke reduceres til ‘det, at jeg står til ansvar.’ Men forestillingen om Dommedag rummer også det aspekt: At mit liv hvert øjeblik står til dom i forhold til det dobbelte kærlighedsbud, og at jeg, når jeg indser, at jeg ikke levede op til ansvaret, kun har nåden at klynge mig til.

Hvem skal frygte dommedag?

Vi – særligt vi i den rige, vestlige verden – skal frygte fortsat at presse kloden ud på en dommedagskurs. Den frygt har været med til at få verdens ledere til sammen i 2015 at vedtage FN’s 17 globale bæredygtighedsmål. Men vi skal ikke lade os fange ind af frygten.

“Ej mer du gruer for dommedag, / du ved, din dommer har ført din sag / og fra sig selv den vundet.” (DDS 274)

Hvad har kristendommen at sige til dem, der er bange for verdens undergang?

Frygt ikke. Det ender godt!

Tema:
Dommedag

DEL ARTIKEL: