Djævelens Advokat spørger Marianne Gaarden, biskop over Lolland-Falsters Stift: Hvordan tolker du dommedag?

Hvad vil det sige, at Jesus engang kommer tilbage for at dømme levende og døde?

Det er troen på, at vi som både enkeltindivid og som kollektiv menneskehed skal stå over for Jesus igen. Som individ mødes og dømmes vi af Jesus, når vi dør. De fleste mennesker forbinder dom med mørke, men den kristne dom er lyset, og lyset er Jesus.

Når vi dør, mødes vi af Jesus, der oplyser hele vores liv. Så vi ser det liv, vi har levet, med Guds kærlige øjne. Det er smertefuldt, for vi ser alle de gange, vi har fejlet og har ødelagt liv. Det forunderlige er, at det også er godt, for vi erfarer, at vi er elsket i vores ufuldkommenhed.

Hører det fortiden til at tro på dommedag som en stor, kosmisk omvæltning?

Det hører fortiden til at forestille sig dommedag som et stort guddommeligt opgør, hvor nogle individer dømmes til at pines evigt i helvede. Om menneskeheden vil opleve en kosmisk omvæltning, vil fremtiden vise.

Det er imidlertid i nuet, at Gud har sat os i stævne, så fremtiden kan vi trygt lægge i Guds hænder.

I lyset ser vi ondskaben

Hvis dommedag er hver dag og gælder min eksistens – er det så ikke bare en slags livsfilosofi?

Troen rummer også en livsfilosofi, der gælder i hverdagen. Jesus sagde, at det mål, vi dømmer andre med, skal vi selv dømmes med. Hver gang vi dømmer andre uden kærlighed, ødelægger vi lidt af deres livsmod og livsglæde.

Jeg tror, at alle mennesker er for-bundne i en grad, som vi ikke gør os klart i livet. I døden og i mødet med lyset erfarer vi, at vi alle er forbundne i Gud.

Hvem skal frygte dommedag?

Det skal vi alle! For det er dybt smertefuldt at se sig selv gennem lyst og se sine selviske motiver afsløret. I lyset ser vi de gange, vi har gjort andre ondt. Vi ser og erkender, at vi ikke kun har gjort os selv ondt, men også har voldt andre ondt, fordi vi er alle forbundne i Gud.

Hvad har kristendommen at sige til dem, der er bange for verdens undergang?

Den, der elsker, har intet af frygte – heller ikke verdens undergang. Jesus sagde, at vi skal elske hinanden, også vore fjender. Gud er kilden til kærlighed, og den kilde gennemstrømmer alle mennesker.

Vi har alle Guds kærligheds-ånd i os, så vi kan elske hinanden inklusive vores fjender. Så tager vi imod og elsker med Guds kærlighed, er vi beskyttede.

Tema:
Dommedag

DEL ARTIKEL: