INTERVIEW. 5 skarpe spørgsmål om tro og tvivl. Biskop over Lolland-Falster Stift, Steen Skovsgaard, svarer.

Af Kåre Gade

Der er mange religioner i verden. Hvordan kan du vide, at netop kristendommen er sandheden?

Man kan netop ikke vide, hvad der er sandhed. Det må man vælge at tro. I øvrigt siger man normalt ikke, at kristendommen er sandheden. Som kristne taler vi om og tror på, at Jesus Kristus er sandheden.

Sandheden er med andre ord en person, som man må forholde sig til i tro eller afvisning. Der er ligesom kun de to muligheder.

Verden er lige så fuld af krige, ulykker og elendighed som for 2.000 år siden. Hvorfor har kristendommen ikke gjort nogen forskel?

Igen: Man kan jo ikke tale om, at en religion skulle kunne handle eller forhindre krige og ulykker. Det er menneskers opgave og forpligtelse. Religionen kan derimod inspirere til handling, og her er det ikke forkert at påstå, at kristendommen har været til inspiration for meget nødhjælpsarbejde.

Dertil kommer, at evangeliet ofte har vist sig at kunne være til trøst for dem, som er udsat for krige, ulykker og elendighed.

For 100 år siden mente teologerne, at Bibelen forbød kvinder at blive præster. I dag er kirken fuld af kvindelige præster. Viser det ikke, at man kan fortolke Bibelen præcis, som man har lyst til?

Vi kan ikke slå op i Bibelen og finde svar på alle spørgsmål eller regler for alle forhold.

Steen Skovsgaard. Pressefoto

Bibelen skal naturligvis fortolkes.

Det betyder dog ikke, at man kan fortolke Bibelen, som man vil. Den bedste måde at fortolke Bibelen på er ved at bruge Bibelen selv. Vi hører f.eks., at de første opstandelsesvidner var kvinder. Derfor kan man også spørge:

Skulle kvinder da ikke også kunne være præster?

Hvorfor har Gud brug for en kirke med tusindvis af præster, ansatte, bygninger og ejendomme?

Det er ikke rigtigt at tale om, at Gud har brug for kirken. Kirken er ikke til for Guds skyld, men for menneskers.

Det er mennesker, som har brug for kirken og dens budskab. Vi har brug for at høre om og forholde os til en verden, som er større end denne.

Ligesom et skib har brug for at vide, hvor havnen er, og hvor det er på vej hen, sådan har vi brug for at indrette vort liv og vort indre kompas efter noget større – efter Gudsriget.

Det skal der være nogle, som fortæller os. Og det forudsætter steder, hvor vi kan mødes og forsamles.

Hvis man spørger folk, om de tror på trosbekendelsen, svarer de fleste nej. Alligevel bliver de i folkekirken. Er det ikke hykleri?

Det kommer an på, hvad de mener med deres nej. Det kan jo være, at de har svært ved at finde mening i nogle af ordene i trosbekendelsen. Det kan være, at de ikke forstår, hvad der siges eller menes.

Men hvis de oplever, at der i trosbekendelsen er nogle store ord og en verden, som er større, end de forstår, og som de alligevel gerne vil have del i og være en del af, så er det langt fra hykleri.

Så er det faktisk også tro.

Tema:
Trofaste og troløse

DEL ARTIKEL: