Selv om tidens apokalyptiske romaner, film og tv-serier ikke er religiøse, kredser de om Bibelen, kristendommen og Guds fravær. Folk&Kirke har set på fire af de senere års stærkeste undergangsfortællinger.

Af Kåre Gade, ansvarshavende redaktør for Folk&Kirke

Vejen (The road)

Roman fra 2006 af Cormac McCarthy

“Vejen” er også filmatiseret – under sin engelske titel “The Road” og med Viggo Mortensen i hovedrollen. Filmen er god, men romanen er bedre. I korte hovedsætninger skildrer McCarthy den gudsforladte verdens undergang.

“Vejen” begynder der, hvor alt andet er slut. Vi er hinsides apokalypsen, på en døende, grå klode, hvor solen aldrig trænger igennem sodskyerne. Et navnløst par, far og søn, vandrer gennem en navnløs ødemark.

Tiden har mistet sin mening, og faren er holdt op med at føre en kalender.

Beskidte, frysende og sultende vandrer de mod kysten, mens de forsøger at overleve i en verden, hvor de få overlevende har givet sig hen til kannibalisme. Manden hænger ved livet, selv om det strider mod enhver fornuft.

“Det er mit arbejde at passe på dig,” siger han til drengen.

Drengen på sin side gør det til sin opgave at forhindre, at manden glider over på den forkerte side og bliver en af “de onde”.

Gud i slettet verden

“Vejen” handler om, hvor Gud bliver af, når verden forsvinder. Gradvis slettes alt det, som var. Først forsvandt tingene; nu, langsomt, forsvinder navnene på dem: Farver, fugle og ting, man kan spise. Til sidst forsvinder sproget for alt det, man troede på:

“Det hellige sprog berøvet sin reference og dermed sin virkelighed.”

I begyndelsen var Ordet, i slutningen forsvinder det. På deres vej møder manden og drengen den blinde olding Ely, som drengen insisterer på, at de deler deres mad med.

Ely (kort for Elias, der betyder “Herren er min Gud”) fortæller, at han altid har vidst, at dette ville komme:

“Folk havde altid travlt med at gøre sig klar til i morgen. Det troede jeg ikke på. I morgen gjorde sig ikke klar til dem. Den vidste ikke engang, at de eksisterede,” siger Ely.

Om alle mand var døde

Så taler de om, at man ikke vil vide, hvis man er det sidste menneske tilbage på kloden.

“Gud ville nok vide det,” siger manden. Men Ely svarer, at Gud ikke findes: “Der er ingen Gud. Og vi er hans profeter.”

I salmen “Herre Gud, dit dyre navn og ære” lyder det, at;

Gud er Gud, om alle land lå øde /

Gud er Gud, om alle mand var døde

Men er det en påstand, der giver mening? Det er det, der diskuteres i “Vejen”.

Children of Men

Spillefilm fra 2006 af instruktøren Alfonso Cuarón

“Children of Men” er løst baseret på en roman af samme navn af den britiske forfatter P.D. James (som mest er kendt som krimiforfatter). Filmen kan streames på Viaplay. (PR-foto)

I “Children of Men” kommer undergangen i skikkelse af sterilitet.

I filmens første scener bryder folk på en café sammen i gråd, da nyheden om et dødsfald toner frem på tv-skærmen: Den 18-årige Baby Diego, verdens yngste menneske, er blevet myrdet af en fan.

Menneskeheden tvinges til at overvære sin egen ubønhørlige udryddelse. Samfundet er i moralsk opløsning, vold og modløshed hærger, og i Storbritannien – hvor filmen foregår – bliver alle indvandrere interneret.

I denne dystre, dekadente og døende verden tændes et skrøbeligt håb. Filmens hovedperson, den desillusionerede Theo, påtager sig mod betaling at smugle en ung, sort, kvindelig flygtning ud af landet.

Menneskebørn fra salmernes bog

I en scene, der foregår i en lade, opdager Theo, at pigen er gravid. Hun skal sejles til Azorerne, hvor en gruppe forskere forsøger at finde en kur mod sterilitet. På spørgsmålet om, hvem faderen er, joker pigen med, at hun er jomfru.

Personerne kan selv se det ironiske i, at situationen minder om juleevangeliet. Og ligesom i fortællingen om Jesu fødsel er der mange, som ikke ønsker, at barnet skal leve.

Med hjælp fra en lille gruppe skæve eksistenser forsøger Theo at gennemføre missionen. Verdens fremtid i skikkelse af et nyfødt barn er lagt i hænderne på toldere og syndere.

Filmens titel er hentet fra Salmernes Bog i Det Gamle Testamente – nærmere bestemt Salme 90, vers 3, som lyder: “Du lader mennesket vende tilbage til støvet, du siger: Vend tilbage, I mennesker!”

I den engelske King James Bibel er det sidste ord oversat med ‘children of men’, menneskebørn.

The Survivalist

Spillefilm fra 2015, manuskript og instruktion Stephen Fingleton

“The Survivalist” handler om de etiske og moralske konsekvenser, der følger med, når man kæmper for at overleve undergangen. Filmen kan streames gratis på Filmstriben, bibliotekernes filmtilbud. (PR-foto, Helen Sloan)

Efter at olien er sluppet op, er samfundet kollapset. I en tyndt befolket verden hærget af sult lever en ung mand af et lille stykke jord, dybt inde i en skov. Vi ser ham åbne Bibelen. Så river han titelbladet ud og tænder op med det i kakkelovnen.

En dag dukker to kvinder op – en mor og hendes purunge datter. De beder om mad og husly. Mandens første instinkt er at jage dem væk, for det lille stykke land kan ikke brødføde tre mennesker.

Men det lykkes moderen at forhandle sig til, at de må blive. Det gør hun blandt andet ved at tilbyde ham datteren.

“Må jeg bede dig om en ting?” siger hun. “Lad være med at komme inde i hende.”

Således begynder et anspændt samliv, hvor alle beslutninger træffes ud fra et kynisk rationale. Ingen af de tre stoler på hinanden, for ingen af dem vil ofre sig for de andre.

Alle tings ende er nær

Når det handler om at overleve, er man altid sig selv nærmest.

“Du er ved at blive sentimental. Du er ved at blive gammel,” håner datteren sin mor.

“The Survivalist” skildrer en verden, hvor tillid er en lige så stor mangelvare som føde. Den rejser
spørgsmålet: Hvis prisen for at overleve er, at man giver afkald på tillid, kærlighed og barmhjertighed og er villig til at ofre andres liv, er man så stadig et menneske?

I filmens sidste scener ser man et skilt med bibelcitatet “Alle tings ende er nær” fra 1. Petersbrev 4,7. I sammenhæng lyder skriftstedet:

“Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede; først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder.”

The Leftovers

Tv-serie fra 2014-17, skabt af Damon Lindelof og Tom Perrotta

I “The Leftovers” er kirken ikke til megen hjælp. Alle forsøg på at tolke Den Pludselige Bortgang religiøst ender i skuffelser. Seriens tre sæsoner kan streames på HBO Nordic. (PR-foto)

Hvad ville der ske, hvis to procent af verdens befolkning uforklarligt forsvandt?

Tv-serien “The Leftovers” begynder tre år efter den såkaldte Pludselige Bortgang, hvor 140 millioner mennesker rundt omkring på kloden forsvandt som ved et trylleslag – barnet i indkøbsvognen, familien ved morgenbordet, endda fostret i moderens mave.

Alle kender nogen, som er forsvundet.

Med Kevin Garvey og hans familie som omdrejningspunkt skildres en verden i eksistentiel krise. Garvey er politichef i lillebyen Mapleton, New York. Han kæmper for at opretholde ro og orden i et samfund i tiltagende opløsning.

Hans kone har forladt ham og har tilsluttet sig en af de mange sekter, der er skudt op – en nihilistisk sekt med navnet “De Skyldige Efterladte”. Netop skyldfølelsen over ikke at være blandt de forsvundne er noget, alle er tynget af.

Solidarisk med det ikke-religiøse menneske

“The Leftovers” (som betyder ‘levningerne’) minder om den populære romanserie “Left Behind”. Men hvor “Left Behind” bruger Johannes’ Åbenbaring som forlæg for en amerikanskkristen fortælling om de sidste tider, så anlægger “The Leftovers” en vinkel på den samme fortælling, som er solidarisk med det ikke-religiøse menneske.

Forskere, filosoffer, fusentaster og religiøse fantaster kappes om at finde en forklaring på forsvindingerne. Men ingen af teorierne holder vand, og de efterladte må hver især forsøge at finde mening i tilværelsen.

I baggrunden lurer syvårsdagen for Den Pludselige Bortgang. For ifølge nogle tolkninger af Johannes’ Åbenbaring begynder apokalypsen med ‘bortrykkelsen’ af de frelste, hvorefter syv års kamp mellem Gud og Antikrist udspiller sig, indtil Kristus vender tilbage for at dømme levende og døde og oprette gudsriget.

Selv for ateisterne i serien kan det være svært ikke at tænke på, hvad der vil ske på syvårsdagen…

Tema:
Dommedag

DEL ARTIKEL: